Gece bir örtü müdür yoksa örtü sadece mecazi anlamda mı kullanılıyor?

Gece bir örtü müdür yoksa örtü sadece mecazi anlamda mı kullanılıyor?
Tarih: 28.09.2022 - 09:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah Teala 7. Surenin 54. ayetinde şöyle buyurmaktadır:
"Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Geceyi gündüzle örter. Onu çabucak kovalar ve güneşi, ayı ve yıldızları emrine tabi olarak [yarattı]. Şüphesiz, yaratma ve emir O'nundur; alemlerin Rabbi Allah ne yücedir."
- Burada Allah diyor ki; geceyi gündüzle kaplar yani gece perdedir ama şimdi modern bilimsel bilgilere göre biliyoruz ki gece sadece dünyanın dönüşünden dolayı uzayın karanlığıdır, bu ayet modern bilgiyle nasıl ilişkilidir?
- Lütfen bana burada kullanılan gecenin örtü/peçe olduğunu açıklayın, yoksa bu kelimeler sadece mecazi anlamda mı kullanılıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetin meali şöyledir:

"Şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden; geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güneşi, Ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, halk da emir de yalnız ona aittir. Âlemlerin rabbi olan Allah yüce­ler yücesidir. (Araf, 7/54)

Ayette, Allah'ın arşa istivasının yani yücelerden yüce olup bütün evreni hüküm ve tasarrufunda bulundurduğunun kozmolojik bir kanıtı olmak üzere, açık bir ifadeyle (bi'l-ibâre) "Onun geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örttüğü", işaret yoluyla da (bi'l-işâre) gündüzü gecenin üzerine örttüğü; keza Güneşi, Ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğdirdiği belirtilmektedir.

Böylece dünyanın dönüşüyle gece ve gündüzün birbirini izlemesinin; Güneş, Ay ve yıldızlardaki oluşma ve değişmelerin, bunlarla ilgili "tabiat kanunları" denilen yasaların -determinist teorilerde ileri sürüldüğünün aksine- tabiatın özünden kaynaklanmadığı; aksine Allah'ın kusursuz bilgi, irade, kudret ve hikmetinin eserleri olduğu ortaya konmaktadır. Çünkü "halk da emir de yalnız O'na aittir."

Soruda geçen konuya gelince:

Şems Suresinde “Onu (dünyayı) aydınlattığında gündüze; onu karanlıkla örttüğünde geceye” buyurulur. (Şems, 91/3, 4)

Burada, Güneş’i örten, perdeleyen ve maskeleyen şeyin leyl yani gece olduğunu Yüce Allah bize net bir şekilde bildirmiştir.

Deme ki gece, Güneş’in perdelenmesi sonucu oluşur.

Şu halde hem Araf suresinde hem de Şems suresinde, Allah geceyi gündüze örtüyor denilebilir.

Özetle gecenin, gündüzü perdeleyerek, örterek ve maskeleyerek oluştuğunu anlayabiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ayette geçen "Allah'ın arşı istivası" nasıl anlaşılmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun