Cehenneme girenler ölmeyecek mi?

Tarih: 09.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cehennem’e girenlerin ölmeyeceğini biliyoruz. Ancak bir hadiste, onlardan bazılarının öleceği, bildiriliyor. Bu bir çelişki değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da genel prensip olarak (salih amellerle-fasıkların durumu değil) iman-küfür muvazenelerine yer verilir. İbrahim,14/17 suresinde söz konusu edilen cehennemlikler, kâfir olanlardır. Kâfirlerin asla cehennemden çıkmayacakları ve asla ölmeyeceklerine dair pek çok ayet ve hadis vardır.  İslam alimlerinin cumhurunun bu konuda anladıkları da bu doğrultudadır.

- Hadis-i şerifte ise, hem kâfirlerin hem de fasık/günahkâr olan müminlerin durumuna dikkat çekilmiştir. “İkamet yerleri artık cehennem olan cehennem halkına gelince, onlar orada ne ölürler ne de yaşarlar.” mealindeki ifadede söz konusu edilenler kâfir olanlardır.

Buna karşılık  hadiste,

“Lakin (asıl cehennem halkı olan kâfirlerden olmamakla beraber, yine de) günahları / hataları sebebiyle ateşe duçar olan bir kısım kimseler vardır ki, ateş onları tamamen öldürür. Yanıp kömür olduktan sonra, kendilerine şefaat edilme izni verilir. Böylece grup grup getirilirler ve cennet nehirlerine dağıtılırlar. Sonra 'Ey cennet ehli! Bunların üzerlerine su dökün.' denilir. Bunlar, sel yatağında biten bir ot gibi yeniden biterler."

mealindeki ifadeyle tasvir edilenler, mümin oldukları halde günahları sebebiyle cehenneme gidenlerdir. Bunların en sonunda ateşten kurtulacaklarına dair daha bir çok hadis rivayetleri olduğu gibi, ehl-i sünnetin görüşü de bu minval üzeredir. Demek ki, ayet ile bu hadis arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

Nevevî 'nin açıklamasına göre, Resulüllâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in “Lâkin birtakım insanlar vardır ki; günahları sebebiyle (yahut hataları sebebiyle) kendilerine ateş isabet etmiş ve onları adamakıllı öldürmüştür...” sözü, günahkâr mü'minler hakkındadır. Bunlar Allah'ın dilediği kadar, azap olunacaklar sonra öleceklerdir. Buradaki ölümden maksat da hissi gideren hakiki ölümdür.

Demek oluyor ki; günahkâr mü'minler günahları kadar yanacak, sonra Allah kendilerini öldürecek ve Allah'ın dilediği kadar cansız olarak cehennemde kalacaklar sonra ölü olarak cehennemden çıkarılacak eşya taşır gibi takım takım cennet nehirlerine götürüleceklerdir. Kömür haline gelmiş bulunan vücutlarına hayat suyu serpilince hemen dirilecekler, sel yatağında biten otlar gibi çabucak büyüyecekler, bütün uzuvları ve kuvvetleri tamamen eskisi gibi olacak ondan sonra da yerlerine gönderileceklerdir.

Kaadî İyâz buradaki ölümün iki vechi olduğunu nakleder:

1) Buradaki ölümden murâd hakiki ölümdür.

2) Hayır, hakiki ölüm değildir. Ancak çektikleri ızdıraptan dolayı hissiz kalırlar. Fakat Nevevi “Muhtar olan bizim arz ettiğimizdir. Yani ölümden murat hakiki ölümdür.” diyor. (Nevevi, ilgili hadisin şerhi)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cehennemde ölüm var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun