Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kimin bir ilmi varsa onu mutlaka izhar etsin, anlamındaki hadisin kaynağı ve açıklaması nasıldır?

Tarih: 23.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Mace’nin rivayeti şöyledir:

“Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kim bir hadisi / bir sözü saklarsa, Allah’ın benim üzerime indirdiğini saklamış olur.” (bk. İbn mace, Mukaddime, 24).

Diğer bir rivayet ise şöyledir:

“Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kimin bir ilmi varsa onu mutlaka izhar etsin. Muhakkak ki o gün ilmini saklayan kimse, Allah’ın Muhammed üzerine indirdiğini saklamış / gizlemiş gibi olur.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/179)

Bunun manası şudur:

Ümmetin sonunda (ahir zamanda), bazı kimselerin sahabe ve tabiinleri lanetlediği bir zaman gelecektir. Bu tezahürler zaman içerisinde Şia gibi fırkalarda olmuştur. Fakat genel olarak bakıldığında, bir iki asırdan beri İslam âlemini de etkileyen materyalist felsefenin bir yansıması olan dinsizlik cereyanlarına kapılan insanların, geçmişini inkâr eden bir cereyandan bahsedildiğini söyleyebiliriz. Şu anda bu gibi talisiz bir neslin varlığı söz konusudur.

Bunun nedeni, İslam dininin hakikatlerinin gizlenmesi, İslam güneşinin hurafe bulutlarının arksında saklanması, İslamî ilimlerin -asrın idrakine hitap edecek bir seviyede- gün yüzüne çıkmasını engelleyen bir çok âmilin var olduğu bir dönemden bahsedilmektedir.

Böylelerinin, İslam’ın ilk nesline sövüp sayması demek, İslam yolunda ve izinde giden bütün geçmiş Müslümanları da içine alır. Onun için, ahir zamandaki bir neslin geçmişteki bütün ecdadıyla ipleri koparmasına işarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun