Gece Çalışma ve Beden - Ruh Sağlığı

Teyp, televizyon, video v.s. aldığınız en basit bir cihazın yanında dahi, onu yapan firma tarafından konmuş bir kullanma kılavuzu (prospektüs) olduğunu ve üzerinde önemle; "BU KILAVUZU OKUMADAN CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ" ibaresini görmüşsünüzdür. Eğer o cihazın kullanılması esnasında gerekli...

İslam Toplumu ve Medeniyet : Dünyaca Ünlü Astronom Uluğ Bey

İlimler tarihinde yer alan en büyük astronomlardan biri de Uluğ Bey’dir.

Uluğ bey, Aksak Timur’un torunudur. Babası Muiniddin Şahruh Mirza’dır. 22 Mart 1394 tarihinde Güney Azerbaycan’ın Sultaniye şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı, Muhammed Taragay (veya Turgay) ise de, dedesinin...

İslam Toplumu ve Medeniyet : Çiçek Aşısı

Çiçek aşısını ilk olarak İngiliz Dr. Edward Jenner’in bulduğu o kadar çok söylenip yazılmıştır ki, gerçeğin başka türlü olacağı kimsenin aklından geçmez olmuştur. Oysa ki Jenner’den bir asır kadar önce, Osmanlı Türkiye’sinde çiçek aşısı biliniyor ve uygulanıyordu.

Çiçek, en az kolera...

İslam Toplumu ve Medeniyet : Temizliği Bizden Öğrendiler

Rönesans’la birlikte Avrupa’da herşeyin iyiye gittiği düşüncesi yaygın bir kanaattir. Aslında her konuda durum böyle değildir. Nitekim Batılılar, 15. yüzyıldan itibaren, geçmiş asırlara göre daha pis ve pasaklı olmuşlar, bu hâl onlarda 19. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir.

...

Modern tesettür (!)

Askeriyede savaş anında her asker bir "sütre" gerisinde yatar, oradan ateş eder.

Kore'den gelen bir subay, bir taş göstermiş, "Beni kurtaran bu taştır." demiş. Savaşırken o taşın arkasında yatmış. Bir iki kurşun o taşa değip sekmiş, böylece o arkadaş vurulmamış.

Sütre ve tesettür...

Kalıbını Secdeye, Kalbini Kıbleye Bırak

Kıpırtısız bir boşluğa koyarsın alnını günde beş vakit.
Secdenin alnını nereye değdirdiğinden habersizsin.
Gösterişsiz bir yöne dönersin yüzünü;
ışıktan yolları yoktur şehrin kıblesinin.

Kıblenin yüreğini nereye götürdüğünü bilmiyorsun.
Suskun bir duvarın...

11 Eylül Olaylarından Sonra Müslüman Oldu

11 Eylül olayları sırasında 17 yaşında olan Montereyli Aaron Nichols, çoğu Amerikalının düşünmediği şeyi yaptı: Müslümanlığı kabul etti. İsmini Aaronun Arapça karşılığı olan Harun olarak değiştiren Nichols "Hikâyenin her iki tarafını da bilmek istiyordum. Sadece televizyonda gördüklerime...

İbretli Bir Hatıra

1964 senesinde Hacı Musa Güngör Efendi ile beraber hacca gitmiştik. Dönüşte Kudüs-ü Şerif’i ziyaret etmek için bir otobüse bindik. Medrese tahsili yaptıklarını sonradan öğrendiğim üç Arap talebe de gelip aynı otobüse bindiler ve selâm vermeden karşımızdaki koltuklara oturdular. Onlara hal hatır...

Ramazan Müjdesi

Ramazan'ın ilk günü ile birlikte nur ve feyiz dolu bir mevsimi yaşamaya başlarız. Kâinat şenlenir, dünya Cennetten süzülen nurânî bir hava ile dolup taşar.. Ulvi âlemlerin masum ve mübarek sakinleri öbek öbek mü'minlerin çevresini sarar. Rahmet ülkesinden müjdeler, kâinatın Rabbinden selâmlar ve...

Hidayet Engeli Bir Din Adamı

Yeni papanın İslam’ı akla karşı gibi gösteren ve cihat anlayışımızı çarpıtan sözlerini okuduğumuzda hayretler içine kaldık. Bu mantık çarpıklığını görünce Hıristiyan âlemindeki hidayete muhtaç gençlerin perişan halini düşünmemek mümkün değil. Teknoloji çağının bu yeni nesli, Hıristiyan dininin...