"Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek, bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir." hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 09.08.2006 - 11:48 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, böyle bir hadis vardır:

"Birinizin yama dolu bir elbise giymesi, kendisine güvenilir bir görünüm vererek, bedelini ödeyemeyeceği bir elbise almasından daha iyidir." (bk. Müsned, III/244; Feyzü’l-Kadir, V/259, Hadîs No: 7217)

Bu durum kişilere göre değişebilmektedir. Bir kişi güzel ve pahalı elbise giymekten dolayı kibirleniyorsa, onun daha sade elbise giymesi onun manevi hayatı için daha hayırlıdır. Hadiste, sade elbise yamalı elbise olarak ifade edilmiştir.

Resûlüllah (asm) belli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. Peygamberimiz ve Hulefa-i Raşidin devrinde, İslâm ülkesinin sınırlan genişlemiş ve yeni İslama giren toplumlar olmuştur. Fakat bunlardan kıyafetlerini değiştirmeleri ve özel bir kıyafete bürünmeleri istenmemiştir. Elbisenin kumaşı ve modeli önemli değildir. Ancak bazı elbiselerin giyilmesi o elbisedeki özellikler dolayısıyla Peygamberimiz (asm) tarafından yasaklanmıştır. Bu özellikler şunlardır:

1. Kâfirlerin özel elbiseleri:

Müslim ve Nesai'nin, İbn Amr'dan rivayet ettiğine göre: Bir gün Peygamber İbn Amr'ın üzerinde usfur ile boyalı iki elbise görmüş ve bu elbisenin kâfirlerin elbisesi olduğunu bildirerek giyilmemesini, hatta yakılmasını emretmiştir. Buradaki nehyin tahrim olduğunu söyleyenler olduğu gibi "tenzih içindir" diyenler de olmuştur (1).

2. Kibir için giyilen elbise: Peygamberimiz (asm) kibir elbisesinin giyilmesini de yasaklamıştır (2).

3. Erkek için ipek elbise: Bir çok hadisde, ipek elbisenin erkekler için haram olduğu ifade edilmiştir (3).

4. Erkeklerin kadın elbisesi, kadınların da erkek elbisesi giymesi caiz değildir.

Hülasa; İslâmî kıyafet diye belli bir kıyafet teklif edilemez. Ancak İslâmî açıdan yasak olan kıyafetler vardır. Bunlar da şöyle sıralanabilir:

a) Kibir ve şöhret elbisesi,
b) İpek elbise (Erkekler için),
c) Erkeklerin kadın, kadınların erkek elbisesi giymesi,
d) Kâfirler için şiar olan elbise.

Dipnotlar:

1. Gâyetü'l-Me'mûl 3-156.
2. Ebû Davud, Libâs 5, 4/44, no: 4029,
3. Ebû Davud, Libâs 5, 4/44, no: 4031.

(bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II/172)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun