Bir hadiste, bir evi gözetlemenin, o evi içindekilerle birlikte yok etmek, olduğu bildirilir. Buna göre ev gözetlemenin hükmü nedir? Röntgencilik haram mıdır?

Tarih: 10.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam, özel hayatın gizliliğine saygı duyar; onun açığa vurulmasına karşı çıkar.

Hz. Ebu Ümame’nin aktardığına göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Benim Allah’ın resulü olduğuma şahadet eden kimse, tanışıp / izin alıp selam vermeden bir ev halkının yanına (bir eve) girmesin. (Dışarıdan) evin içine bakan kimse oraya girmiş sayılır.” Diğer bir rivayette şu ifadeler vardır: “Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken kimse (onları) yok etmiş gibidir.” (bk. Macmazu’-zevaid,8/43)

Dikkat çekici bir nokta hadiste yer alan ve “yok etmek” anlamına gelen “demmere” fiilinin mefulü  / nesnesi kullanılmamış, neyin “yok etmek” olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bu tür hazifler, mananın daha geniş kapsamlı olmasını sağlamaya yöneliktir. Bu sebeple, bu ifadeyi, 

“Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken kimsenin bu kötü davranışı, onların evlerini başlarına yıkan kimsenin yaptığı kötülük gibidir.”

şeklinde anlayabiliriz. Tabii ki, evin içine bakmak ile evi yıkmak -günah bakımından- aynı değildir. Buradaki benzetme, sert bir uyarı üslubu olmakla beraber şöyle bir tasviri de zihinlere nakşetmektedir:

“Bir evi yıkıp da hane halkını -hamisiz, korumasız bir şekilde- ortada bırakmak ne kadar çirkin ise, evin korumasına yönelik engelleri aşarak hane halkını âdeta -kendi gözleri için- orta yerde hamisiz bırakmak da bir açıdan o kadar çirkin bir iştir.”

Hz. Ebu Zer anlatıyor: Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Kendisine izin verilmeden bir perdeyi aralayıp da evin içine bakan kimse, muhakkak ki kendisi için helal olmayan bir sınıra girmiştir. Böyle bir durumda (ev sahibi olan) bir kişi tarafından gözü (ne bir şey atılıp da) kör olsa heder olur / hiçbir cezası yoktur." (bk. Macmazu’-zevaid,8/43)

Kur'an’da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!" denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir." (Nûr, 24/27-28)

Bununla ilgili bir olay da şöyledir:  İzin isteyip huzuruna çıkmak için müminlerden biri Allah' ın Resulü' ne geldi. Fakat yüzü kapıya dönük olarak durdu. Allah 'ın Rasulü kapıya çıktığında onunla yüz yüze karşılaşınca şöyle buyurur.

"Yüzünü kapıya çevirme. Şöylece yan dur. Zira izin istemenin amacı izinsiz bakmamaktır." (bk. Zevaid, 8/43-44)

İslam dininde, röntgencilik, bakılması haram olan organlara şehvetle bakmayı içerdiği için haramdır. Çok yönlü olan röntgencilik, aşağıda ifade edilen üç ayrı şekliyle haram olduğu sabittir.

- Şehvetsiz de olsa bir erkeğin göbekle diz kapağı arasına bakmak ve bir kadının elleri ve yüzü dışındaki herhangi bir yerine bakılması röntgenciliğin bir çeşidi olup haramdır. Şehvetle bakmak ise bütünüyle haramdır.

- Soyunan bir kişiyi veya çıplak yatan bir vücudu ya da ilişki halinde olan eşleri gözetleyen veya da gizlilikleri araştırmak -ki bulmasa dahi- röntgenciliğe girer. Hucurat Suresi'nin 12. ayetinde geçen “Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın.” emrine aykırı olduğundan röntgencilik -aranılan bulunamasa bile- tecessüsü ihtiva ettiği için haramdır.

- Evlerin içini gizlice gözetlemek ve izinsiz olarak girmek işlemi de röntgenciliktir. Cinsel amaçla olsun veya olmasın, izin almaksızın evlerin gözetlenmesi ya da içine girilmesi -ki öylesine bile olsa- haram sayılır. Çünkü; İslam dininde ilahi ölçülerin, hukuki yasaların ve ahlaki kuralların amaçlarından birisi de, insanların görülmesini istemedikleri şeylerin veya durumların görülüp bilinmemesidir.

Görüldüğü gibi, “Bir evi gözetlemek, içidekiler nâmahrem olan bir evin içine bakmak caiz değildir, haramdır."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun