Bedir savaşında melekler Müslümanlara yardım etmişse, neden o savaşlarda ölü sayısı çok azdı?

Tarih: 06.10.2011 - 08:54 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bedir savaşında meleklerin Müslümanlara yardım ettiği ve müşrikleri öldürdüğü söyleniyor. Öyleyse neden öldürülenler azdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meleklerin Bedir savaşında Müslümanların saflarında yer alıp savaştıklarına dair ayet (Enfal, 8/9-12) ve hadisler (ibn Kesir, ilgili ayetlerin tefsiri) vardır.

Meleklerin varlık sebebi, müninlerin kalplerini yatıştırmak, onların morallerini yükseltmektir. Yoksa düşmanın fazla zayıat vermesi veya savaşın sonunun belirlenmesinde herhangi bir fonksiyonları yoktur. Aksine her işin mutlak hakimi sadece Allah’tır. Nitekim Kur’an’da Allah şöyle buyurmuştur:

“Allah bunu, sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın, güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah’tandır, başkasından değil! Çünkü Allah, azîzdir, hakîmdir/mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”(Enfal, 8/10).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun