"Ağızlarınız Kur'ân yoludur, ağızlarınızı misvak ile temizleyin." sözü Hz. Ali'ye mi yoksa Peygamber Efendimiz'e mi aittir?

Tarih: 18.03.2013 - 10:27 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ali bin Ebî Tâlib (Radıyallahu anh)'den rivayet edildiğine gö­re şöyle söylemiştir:

"(Ey müslümanlar!) Şüphesiz ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onun için ağızlarınızı misvak ile temizleyiniz."

Sahabe sözleri de hadis olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeler Hz. Ali'ye aittir.

Sindî diyor ki Hz. Ali (ra)'nin hitabı Müslümanlaradır. Müslümanlardan beklenen durum, Kur'an okumaları ve ağız­larının Kur'an-ı Kerim için açık ve işlek yol halinde tutul­masıdır.

Miftâhü'l-Hâce yazarı da: Misvak ağzı temizlediği ve Rabbim rızâsına vesile olduğu için Kur'an-ı Kerim'in okunma­sına başlanılırken, kullanılmasının müstahaplığı hadîsten anlaşılı­yor. Misvak, Sünnet-i Müekkededendir. Hiçbir durumda vacip değil­dir, der.

Zevâid'de bu hadîsin isnadının zayıf olduğu bildirilmiştir. El Bani ise bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.

(bk. Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 1/473-474)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun