Nur, kaynağı kendinden olmayan ise, Allah’ın nuru nereden geldi?

Tarih: 24.06.2021 - 16:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nur kelimesinin Kuran'da anlamı
- Siraç: Çıra, kandil, lamba gibi yakıtı kendinden olup etrafı aydınla­tan alete denir. Cenab-ı Hak bu kelimeyle Güneş'in enerjisinin kaynağının kendisinde mevcut olduğunu, başka bir kaynaktan alıp yansıtmadığını bil­dirmektedir.
- Nur: Etrafa yayılıp eşyayı görmemize yardımcı olan ışık demektir. Kaynağı kendinden değil de başka bir cisimden alıp yansıttığı için Ay'a "nur" denilmiştir. Güneş'e "sirac" denildiği gibi, "ziya" da denilmiştir. Ka­mus sahibinin de belirttiği gibi, "ziya" genellikle "nur"dan daha kuvvetlidir. Çünkü enerjisi kendisinde mevcuttur.
- Nur kaynağı kendinden olmayan demekse:
- Allah nurunu tamamlayacak veya Allah’ın nuru çelişkisi hakkında bilgi almak istiyorum.
- Bunu deist bir arkadaş soruyor, haşa nur bu anlamda ise Allah’ın nuru nasıl oluyor ona kim verdi o zaman diyor ya da nurunu tamamlayacak demesi ne anlama geliyor o zaman?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın nuru onun ezeli bir sıfatıdır. Diğer sıfatları gibi hiçbir şeye benzemez. Aynı kelimeler kullanılsa bile “Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.” mealindeki ayetin ifadesinde geçtiği üzere, Allah ne zatında ne sıfatlarında ne de esmasında bir şeye benzer değildir.

Mesela: Allah’ın çok özel bir ismi “EHAD”dır ki, Allah’ın bir olduğunu göstermektedir.

Şimdi birisi kalksa “Ben de bir taneyim.” dese çok komik düşer; zira Allah’ın birliği, eşi, benzeri, zıddı, niddi, şebîhi olmadığını gösterir ve sayısal tablolardaki ADED/sayılar bakımından da ikincisi olmayan, önü, sonu olmayan ezelî bir “BİR”dir. Elbette bu vasıfları haiz olan başka hiçbir “Bir” yoktur. 

İşte NUR kelimesi de bu türden bir kavramdır. Nur, Allah için kullanıldığı zaman eşsiz, benzersiz, ön’süz ve sonsuz sermedi bir sıfattır.

Bu sebeple, ilahî nuru mahluklar için kullanılan maddi nurlar gibi bir tahlile tabi tutmak ve Arap lügatindeki anlamını ona da teşmil etmek şüphesiz pek yersiz bir analizdir.

Zâten -görebildiğimiz kadarıyla- nur kavramının bu farklı anlamları ilk defa bizim sitemizde tahlile tâbi tutulmuştur. Yani ilahî nur ile mahlûkî nur arasındaki uzaklığı en iyi bilenlerdeniz.

Kur'an’ın “nur, ziya” gibi kavramları kullanırken, bu inceliğe nasıl dikkat ettiğine bakıp mucizeliği karşısında secde etmek dururken, Kur'an’ın ruhuna aykırı, iman şuuruna yakışmayan, ilim nuruna uzaktan yakından bir münasebeti olmayan bir anlamı kucaklayıp “bulunmaz Hind kumaşı”nı bulmuş gibi heyecanlanması, ön yargının, cehaletin ve dinsizliğin ne kadar çirkef bir bataklık ve bir hastalık olduğunu gösterip NURLANDIRMIŞTIR. Yani aydınlatmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

EN-NÛR .
Allah nur mudur? Nur Allah'ın mahlukudur, ne demektir?
"Allah, göklerin ve yerin nurudur,.." diye başlayan Nur Suresi 35 ...
Allah'ın zatının ve sıfatlarının sonsuz olduğunun akli delilleri var mı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun