Müslüman olmayan futbolcuyu taklit etmek caiz mi?

Tarih: 07.05.2020 - 14:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Örneğin bir kişi kâfir bir futbolcunun saçını kendisinde yapmak istese ya da yapsa caiz midir?
- Kafirlerin kendi adetlerini kafirliklerini haramlıklarını günahlarını örnek almadıktan sonra sıkıntı var mıdır?
- Kişi kafir diyelim ama saç modeli ile kafirliğini temsil etmese ve bu saç modelini birisi kendisine yapsa dinden çıkmış mı olur?
- Ya da kıyafet diyelim bir kişi kâfir bir insandaki bir kıyafeti görse ama bu kıyafet gördüğü kişinin inancını temsil etmiyor sıradan bir kıyafet ise ve genel olarak örnek alınan kişi öyle giyiniyorsa bunun örnek almasında sıkıntı var mıdır?
- Günümüzde futbolun büyük önemi var dünyada küçük çocuklarda futbolculara benzemeye çalışıyor örneğin bir çocuk gol sevinci yapsa, gol sevinci hac işareti bunu yapmak zaten doğru bir şey değil çünkü Müslüman birinin inancına ters.
- Ama diyelim ki kafir biri gol sevinci hareketinde kafirliği temsil edecek bir şey olmadan tamamen boş bir şey yapsa, kafirden görüp de yapmakta sorun olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kafire benzemekten maksat, kafirin küfrünü simgeleyen bir halini taklit etmek demektir. Yoksa, kafir de yemek yer, su içer, uyur vs. bunları bir mümin de yapar; elbette bunlar ve benzeri durumlar kafire benzemeyi ifade etmez. 

- Hususi hallerde ise, ortamın yansıttığı duruma göre değerlendirilir. Örneğin normal şartlarda bir kafirin saçlarını taklit etmekte bir beis olmayabilir. Fakat belli bir grubu temsil eden, örneğin komünist bir grubun simgesi olarak bilinen bir saç modeli benimsemek sakıncalıdır. Ama aynı şahsın saç modeli komünist bir grubun simgesi olarak algılanmıyorsa, bir sakıncası yoktur. 

Özetle, yasaklanan benzeme kafirin şahsını değil küfrünü taklit etmekten kaynaklanan bir benzetmedir. (krş. Mecmau’l-Enhur, 1/637; Haşiyetu’d-Dessuki, 4/269; Fetava el-allameti er-Remli, 4/31)

Bununla beraber, bir Müslümanın bütün hâl ve hareketlerinde, Hz. Peygamber Efendimiz(asm)i hatırlatacak şekilde sünnete uygun davranması, hem ibadet olur hem de başkalarına rol model olacağından ayrıca sevap kazanır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Başka kavimlere benzeme (teşebbüh) ve "Kim bir kavme benzerse bizden değildir." konularını açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun