Sünnetle Yaşamak - 43. GÜN

     Enes b. Malik (r.a.)’tan rivayet ediliğine göre Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Kim bana bir defa salât getirirse Allah ona on defa salât getirir. O salât sebebiyle de onun on günahını siler ve ondan dolayı da onu on derece yükseltir.” [1]

[Ahmed, Müsned, III, 102; Neseî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, 296; İbn Hibban, Sahih, II, 130; Hakim, Müstedrek, I, 550]

     [1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 448.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun