PEYGAMBERİMİZİN TORUNU HZ. HASAN'IN DÜNYAYA GELİŞİ

Hicretin üçüncü yılında Resûl-i Ekrem Efendimizi sevindiren bir hâdise daha vuku buldu: Torunu Hz. Hasan dünyaya geldi. 

Hz. Hasan, Peygamberime torunları arasında kendisine en çok benzeyeni idi. Bu sebeple annesi Hz. Fâtıma onu severken, "Resûlallaha benzeyen yavrum" derdi.1

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz, torunları Hz. Hasan ile Hüseyin'i son derece severdi. Onları zaman zaman omuzlarına alır taşır ve şöyle buyururdu:

"Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır (güzel kokan bir çiçek, fesleğen)."

Yine Hz. Hasan'ı zaman zaman omuzuna alır, gezdirir ve 

"Allah'ım! Ben onu seviyorum. Sen de sev! Onu seveni de sev!"3

diye duâ ederdi.

Dipnotlar: 

1. Müsned, 6/283.
2. Tirmizi, 5/323.
3. Buharî, 4/217.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 1.000+