Ezan okunurken yüzü "Hayye alessalah" derken sağa ve "Hayye alel felah" derken sola çevirmenin hükmü nedir?

Ezan ve kamette kıbleye yönelmeli. Hz. Peygamber (asm)'in müezzinleri kıbleye yönelerek ezan okurlardı. Ezanda Allah'a karşı yakarış ve münacat vardır. Böyle bir durumda kıbleye dönülür.

"Hayye alessalah" derken yüzü sağa ve "Hayye alel felah" derken yüzü sola çevirmek müstehaptır. Ancak ayaklar döndürülmemelidir. Çünkü bu sözlerde cemaate seslenme vardır. Dolayısıyla bunları okurken sağa ve sola dönülmelidir.1 Ebu Cuhayfe de şu rivayeti nakletmiştir:

"Bilalin ezan okuduğunu gördüm. O yüzünü sağa ve sola çeviriyordu. Hayye alessalah, Hayye alel felah diyordu. İki parmağı da iki kulağında idi."

Bir lafza göre de şöyle demiştir:

"Hz. Peygamber (asm)'e gelmiştim. O deriden yapılmış kırmızı bir çadırdaydı. Bilal çıkıp ezan okudu. Hayye alessala, Hayye alel felah'a geldiği zaman sağa ve sola doğru yöneldi, fakat dönmedi."2

Dipnotlar:

1. Bu hadisin aslı üzerinde Sahihaynda ittifak edilmiştir. Bunu Ahmed ile Tirmizi de rivayet etmiş olup Tirmizi sahih demiştir. Sübülüs-Selam, I, 122; Neylül Evtar, II/46.
2. Ebu Davud

(Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun