Eş`ariyye Mezhebi:

Kurucusu Ebu`l-Hasan Eş`arî Hazretleridir. Asıl adı Ali`dir. H. 200 tarihinde Basra`da doğmuş, 324`de Bağdat`da vefat etmiştir. Mâlikîler ve Şâfiîler, itikadda Eş`arî mezhebini benimsemişlerdir. Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel`e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur. Eş`arî ile Mâtüridî mezhebleri arasında, bâzı küçük görüş ayrılıkları dışında, büyük bir farklılık yoktur. İkisinin de temel görüşleri aynıdır ve Sünnete uygundur.  

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun