Develerin zekatı nasıl verilir?

Develerde zekât nisabı 5’te 1’dir. 5 taneden az olan develerde zekât yoktur.

5 adet saime devenin zekâtı, üzerinden bir yıl geçince, 9 tane deveye kadar, orta halli bir koyundur. 10 devede iki koyun zekât verilir. Bu miktar 14 deveye kadar geçerlidir. 15’den 19 deveye kadar 3 koyun, 20’den 24’e kadar 4 koyun, 25’den 35 deveye kadar iki yaşına basan bir deve. 36’dan 45’e kadar 3 yaşına basan bir deve, 46’dan 60 deveye kadar 4 yaşına basan bir deve, 61’den 75 deveye kadar 5 yaşına basan bir deve, 76’dan 90’a kadar üç yaşına basan 2 deve, 91’den 120 deveye kadar 4 yaşına basan iki deve verilir. Bundan sonra 120 deve üzerine her 5 adet ziyade oldukça, 4 yaşına basan iki deveye birer koyun ilâve edilir. 145 deveye kadar bu böyle devam eder (144 tanede 4 yaşına basan iki deve ile 4 tane de koyun zekât olarak verilir). 145’den 150’ye kadar 4 yaşına basmış iki deve ile, iki yaşına basmış bir deve verilir.Tam 150 deve olunca, 4 yaşına basmış üç deve verilir. Bundan sonra her 5 adet için bir koyun, 4 yaşına basmış üç deveye ilave edilerek verilir. 175 deveye kadar bu usûl tatbik edilir. 175’ten 186’ya kadar 4 yaşına basmış 3 deve ile iki yaşına basmış 1 deve verilir.  186’dan 196 deveye kadar 4 yaşına basmış 3 deve ile, 3 yaşına basmış bir deve verilir.  196’dan 200’e kadar 4 yaşına basmış 4 deve verilir. Böylece  150’den sonraki 50 adette yapılan işlem, 200’den sonra gelen her elli devede tatbik edilir. Tek hörgüçlü deve ile çift hörgüçlü deve arasında zekât bakımından fark yoktur.

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun