İyiliğin anahtarı, kötülüğün kilidi olun sözü hadis mi?

Tarih: 28.07.2023 - 16:05 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre de kilittirler.

Öyleleri de vardır ki, şerre anahtar, hayra kilittirler.

Allah’ın, ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu!

Allah’ın, şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 19, no: 237)

Bu hadis, bazı insanların hayırlı işlere sebep olduklarını, öncülük ettiklerini, hayırlı işlere ait kapılan açmaya muvaffak olduklarını, bunun yanında şer işleri kapadıklarını, kötülük kapılarını sürgülediklerini belirtmekte ve böyle insanların mutlu, bahtiyar ve güzel ol­duklarını bildiriyor.

Yine bazı insanların da tamamen bunun tersine şer işlere sebep olduğunu, kötü yollara öncülük ettiğini, hayırlı işlere engel olduğunu ve bu gibi kimselerin mutsuz, bedbaht ve mahvolduklarını haber veriyor.

Şunu da unutmamak gerekir ki, Yüce Rabbimiz, ufacık bir hayra bile kat kat fazlasıyla ecir vermektedir. Cenab-ı Hakk'ın kullarına büyük bir lütfu olan bu keyfiyet, ayet-i kerimelerde şöyle beyan buyrulur:

“…Hayır olarak kendiniz için önceden ne gönderirseniz, onu Allah katında daha hayırlı ve mükâfatı daha büyük olarak bulursunuz…” (Müzzemmil, 73/20)

“Her kim bir iyilik yaparsa ona, o yaptığı iyiliğin on katı vardır…” (Enam, 6/160)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz bu ayetlerin tefsiri mahiyetinde şöyle buyurmuştur:

“Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı:

Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah Teala bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder.

Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da bu arzuyu hemen tatbikata geçirirse, Allah Teala o iyiliği on mislinden başlayıp yedi yüz misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar.

Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Allah bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder.

Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa, Allah o fenalığı sadece bir günah olarak yazar.” (Buhârî, Rikâk, 31; Müslim, İman, 207)

Hayırda yarışmak ve acele etmek, kamil ve makbul bir mümin olmanın alametlerindendir.

Unutmayalım ki mümin, hayır işlemeye doymaz ve bir hayrın şerefi de geciktirilmeden yapılmasındadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Ne mutlu, Allah'ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere!.."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun