İhaleli (müzayedeli) satışlar caiz mi? Bazı internet sitelerinden ihale usulü ile alınan bir üründe dini açıdan vebal var mıdır? İhaleye giriş için ödenen para helal midir?

Tarih: 22.11.2006 - 06:58 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müzâyede bir satış akdi olup iki çeşittir. Biri Hz. Peygamber (asm) tarafından benimsenmiş ve bizzat uygulanmış, diğeri ise yasaklanmıştır.

Enes b. Malik'ten rivayet edildiğine göre, Ensâr'dan biri Hz. Muhammed (asm)'e gelip dilenmiş, O'ndan bir şeyler istemiş, Hz. Peygamber (asm); "Evinde hiç bir şey yok mu?" diye sorunca, adam, bir çul ile bir kap olduğunu söylemiş. Hz. Peygamber (asm)'in emri üzerine adam onları getirmiş. Rasûlüllah (asm), çul ile kabı eline alarak; "Kim bunları satın alacak?" dedikten sonra, ashaptan biri: "Ben onları bir dirheme alacağım." demiş. Peygamber (asm) iki üç defâ; "Kim arttıracak? Artıran yok mu?"dedikten sonra bir başka sahabi iki dirhem vereceğini söylemiş. Hz. Peygamber (asm) malı ona satıp, parayı Ensâriye vermiş ve bu paranın bir kısmı ile evine yiyecek almasını, diğer kısmı ile bir balta alıp getirmesini emretmiştir. Adam baltayı alıp getirdikten sonra Hz. Peygamber (asm) kendi eliyle baltaya bir sap takmış ve adama onunla odun kesip pazarda satmasını söylemiş; bu şekilde rızkını kazanmasının dilenmekten daha hayırlı olduğunu buyurmuştur. (Ebu Davud, Zekât, 26).

Bu hadiste görüldüğü şekilde Hz. Muhammed (asm) müzâyede (açık artırma) yolu ile alışveriş akdini benimsemiş ve kendisi bunu tatbik etmiştir.

İhaleye giriş için verilen veya alınan kayıt ücretleri, giderler ve diğer masraflar adına yapılan işlemler için ise, bir sakıncası yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun