İdrar sızıntısı vesvesesini önlemek için su sermek yeterli midir?

Tarih: 01.04.2017 - 05:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cebrail (as) bana abdesti öğretti. Bu arada bana abdestten sonra çıkacak idrar sızıntısının neden olacağı vesveseyi önlemek için çamaşırıma su serpmemi emretti. (İbn Mace)
- Sadece su serpmemiz yeterli mi yoksa ıslamalı mıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, abdest aldıktan sonra, sanki idrar sızıntısı olmuş vesvesesini önlemek için iç çamaşırına su serpmek yeterlidir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in bu açıklaması, abdesti bozulmadığı halde, şeytanın vesvesesinden dolayı, sürekli abdestinin bozulduğunu düşünen kişiler içindir.

Bu açıdan ilgili hadisi vermeden önce kısa bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz:

Küçük abdest bozduktan sonra idrar akıntısının kalmaması gerekir. Buna istibra denir.

Peygamber Efendimiz (asm), “Biriniz idrarını yaptığında erkeklik uzvunu üç kere sıyırsın.”(1) buyurarak istibrayı tavsiye etmiştir.(2)

Taharetlendikten sonra kişi, idrar yolunda idrarın çıkma ihtimalinden iyice emin olması bakımından da başkalarının dikkatini çekmeyecek şekilde, biraz yürümek, hafifçe öksürmek, ayakları hareket ettirmek,  kımıldamak gibi, bazı metotlardan birisini yapabilir. Şayet akıntı gelecek olursa tekrar taharetlenir (istinca yapar) ve abdestini alır.

İstibranın yapılışı, genellikle insandan insana değişir: Kimi, hafifçe bir sıyırmakla; kimi, öksürmekle yapabilir; kimi de bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan biraz bekleyerek bunu sağlayabilir.

Şayet, küçük abdesti bozduktan sonra, istibra yapmadan, hemen abdest alınırsa bu sakıncalı olabilir. Çünkü idrar yolundaki kalıntılar, abdest aldıktan sonra çıkarsa abdest bozulur(3), namaz da olmaz.

Bununla birlikte elbise kirlenir ve idrar, el ayasından fazla miktarda yeri ıslatmışsa yine namaza engel olur.

Bu bakımdan istibra yapmanın büyük önemi vardır.

İdrar akıntısının kesilmesi kişiden kişiye değişebilir: Bazı kişilerde çabuk, bazı kişilerde de biraz gecikmeli olabilir.

Fakat bazı kişiler, istibra yaparken, normal şartlarda, kendisine en uygun olan metotlardan birini yapması yeterli olmasına rağmen, aşırılığa kaçarak idrarının kesilmediği vesvesesine kapılır ve abdestini bozduktan sonra istibra yapmak maksadıyla tuvalette ya da dışarıda uzun süre beklerler, yürürler, hatta bu yüzden de cemaatle namaz kılmayı kaçırırlar.

İşte böyle vesveseye kapılan kişilere, vesvesenin zarar vermemesi ve vesvesenin yolunu kapması için Peygamber Efendimiz (asm) şu tavsiyeleri yapmıştır:

Cebrail (bana) geldi ve: ‘Ey Muhammed! Abdest aldığında (avucuna biraz) su alıp (avret mahalline) serp.’ dedi.”(4)

 “Cebrail bana abdesti öğretti ve abdest aldıktan sonraki çıkacak idrar (şüphesin)den dolayı elbisemin altına su serpmemi emretti.”(5) 

Demek ki, bu şekilde su serpmenin sebebi, vesveseyi gidermek içindir.(6)

Böylece, vesvese nedeniyle iç çamaşırında sanki necaset varmış veya idrar sızıntı olmuş gibi hisseden kişi, bu hissin su serpintisinden geldiğine yorumlayarak vesveseden kurtulmuş olur.(7)

Peygamber Efendimiz (asm), bazen abdest aldıktan sonra ön avreti üzerine ve çevresine su serpmiştir.(8) Bundan maksadı, şeytanın vesvesesine düşen kişilerin vesvesesini gidermenin yolunu bizzat göstermek ve öğretmektir.

Dipnotlar:

1) Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, Beyrut, 1982, I, 207.
2) Erkekler, küçük abdestini bozduktan sonra, sol elinin işaret parmağı altta, başparmağı da üstte olmak üzere tenasül uzvunu dipten uca doğru hafifçe birkaç kere sıyırmak suretiyle idrar akıntısının yolda kalmamasını sağlarlar, sonra da taharetlenirler.
3) Zihnî, Mehmed, Nimetü’l-İslâm, İst. 1398/1977, 57.
4) Tirmizî, Tahâret, 38.
5) İbn Mâce, Tahâret, 58; Ahmed b. Hanbel, V, 203.
6) İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, Beyrut, ts. V, 69; Fıkhî açıklamalar için bk. Serahsî, I, 86.
7) Zihnî, 57.
8) Tirmizî, Tahâret, 38.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun