"Bu din kolaylıklar dinidir. Hiç kimse ..." Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır?

Tarih: 06.07.2006 - 12:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bu din kolaylıklar dinidir. Hiç kimse bu dine galip gelemez. Din daima kişiye galebe eder."
- Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam kolaylıklar dinidir.

İslâm'ın kolaylıklar dini olduğunu gösteren, Asr-ı saâdet'te cereyan etmiş pek çok vâkıa vardır. Onlardan bazılarını burada zikredeceğiz.

Enes bin Mâlik Hazretleri anlatmaktadır:

"Nebî (sav) bir gün mescide girdi. İçeri girer girmez de gözüne mescidin iki direği arasına çekilmiş bir ip ilişti.

"Bu ip nedir?" diye sordu. Sahâbîler:

"Bu, Zeyneb'in ipidir. Zeyneb, nâfile namaz kılarken ayakta durmaktan yorulunca, bu ipe tutunuyor." dediler. Peygamber (sav):

"Hayır, (ibadette böyle güçlük ihtiyâr olunmaz.) Bu ipi çözünüz. Sizden biriniz zinde ve neşeli oldukça namazını ayakta kılsın. Yorulunca da hemen otursun. (... Ve namazını oturduğu halde tamamlasın.)" buyurdu."

Utbe bin Âmir anlatmaktadır:

"Kız kardeşim (Ümmü Hibban) Beytullah'ı yaya olarak ziyaret etmeyi adamış, fakat sonradan buna güç yetiremiyeceğini hissedince, meselenin Resûlüllah Efendimiz (asm)'den sorulmasını bana emretmişti. Ben Hazret-i Resûlüllah'a sorduğumda, cevaben, (iptida) yaya yürüsün, (sonra) bineğinin sırtına binip gitsin, buyurdu..."

Hazret-i Enes'den (ra):

"Nebiy-yi Ekrem (sav), iki oğlunun arasında, onlar tarafından taşınarak yürütülen bir ihtiyar kimse gördü. 'Bunun zoru nedir? Niye bir bineğe binmiyor?' diye sordu. Oğulları cevaben: 'Yâ Resûlâllah. Babamız yaya olarak Kâbe'ye gitmeyi nezretmiştir. Bunun için böyle yürütüyoruz.' dediler.

Resûlüllah Efendimiz: 'Şüphesiz ki Allah, bu ihtiyarın nefsini azâblandırmakla yaptığı ibadetten müstağnidir.' buyurdu ve ona, bineğine binerek Kâbe'yi ziyarete gitmesini emretti."

Abdullah bin Mes'ûd'dan:

"Resûlüllah (sav), vaaz hususunda, bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp ona göre gün ve saat kollardı."

Câbir bin Abdillah anlatmaktadır:

"Resûlüllah bir seferde idi. Derken üzeri gölgelendirilmiş olduğu halde yanında insanlar toplanmış bir adam gördü ve

'Onun nesi var?' diye sordu.

'Oruçlu bir adam!..' dediler. Resûlüllah (sav) bunun üzerine:

'Seferde oruç tutmak hâlis bir iyilik ve fazilet değildir. Allah'ın sizin lehinize yapmış olduğu ruhsatlardan ayrılmayınız.' buyurdu."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun