Allah'ın el-Vasi ismi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 18.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kainat genişlediği gibi, Allah'ın da bu sürece dahil olduğu iddiası doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu düşünce, ehlisünnet âlimlerinin icmaına aykırı, aklen muhal, dinen saçma sayılan bir kuruntudur.

Evet, bu konuda Allah’ın iki ismi vardır.

Biri: Musi’dir ki, “genişleten” anlamındadır.

“Biz göğü büyük bir kudretle/çok sağlam bina ettik, onu genişleten de biziz.” (Zariyat, 51/47)

mealindeki ayette bu isim geçmektedir.

Diğeri: Vasi’dir ki, Allah’ın geniş gücünü, geniş mülkünü, geniş kudretini ifade eder.

Kur’an-ı Kerim'de dokuz defa geçen bu ismin yedi tanesinin “Allah Vasidir, Alîmdir” şeklinde gelmek suretiyle Allah’ın sonsuz ilminin genişliğine işaret edildiği gibi, bir kere “Vasian Hakîma” şeklinde gelmek suretiyle Allah’ın hikmetinin genişliğine, şümulüne ve sonsuzluğuna işaret edilmiştir. Bir defa da “İnne Rabbeke Vasiu’l-mağfireti = Senin Rabbin, mağfireti / bağışlaması bol-geniş olandır.” şeklinde kullanılmış ve genişliğin -haşa- Allah’ın zat-ı Akdesine değil, onun sıfatlarına ait bir özellik olduğuna işaret edilmiştir.

Kur’an’daki bu kullanım şekillerine baktığımızda, “Vasi” vasfının, Allah’ın ilmi, hikmeti ve bağışlamasına ait bir özellik olduğunu, bu kullanım şekillerinin birer örnek olarak, “Vasi” sıfatının Allah’ın zat-ı Akdesini değil, onun sıfatlarını niteleyen bir vasıf olduğunu görmekteyiz.

Genişleme, arizî/sonradan olan bir vasıftır. Ezelî olan bir zata arizî sıfatlar, durumlar arız olamaz.

Genişlik, mahluk olanların bir vasfıdır. “Allah’a benzer hiçbir şey yoktur.” mealindeki ayete baktığımızda, “genişlik” vasfını Allah’ın zatına yakıştırmanın açık bir hata olduğunu görüyoruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

EL-VÂSİ'

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun