Afüv, Ğafir, Ğaffar ve Ğafûr isimlerinin farkı nedir?

Tarih: 03.06.2015 - 10:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben af, bağışlanma ve mağfiret arasındaki farkı merak ediyorum. Esmaül Hüsna da da El-Afüv, El-Ğaffar ve El-Ğafûr isimleri ayrı ayrı yer alıyor.
- Bu isimlerin hikmetleriyle açıklar mısızı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Lügat manaları itibariyle “af/afv” ile “mağfiret” arasında şöyle bir fark vardır.

Af, günahları ve kusurları silmek, imha etmek, izale etmek, ortadan kaldırmak manasına gelir.  

Mağfiret ise: Günahları affetmekten başka, onları örtmek, gizlemek tamamen yok etmek manasına gelir.

Allah’ın Ğafur, Ğafir, Ğaffar isimleri, insanların günah ve kusurlarını örten, gizleyen, başkasına göstermeyen manasını ifade eder.

Demek ki Ğafur, Ğafir, Ğaffar isimleri, günah ve kusurları bütün bütün ortadan kaldıran, ke enlem yekün (hiç olmamış gibi) yapan, hatta onları Kiramen-kâtibin meleklerin defterlerinden bile silen, kıyamet gününde -hatırlayıp utanmamaları için- o günahları sahiplerinin kalplerinden çıkarıp, hafızalarından silip onlara unutturan manasına gelir.

Bu açıdan bakıldığında, mağfiret kavramı af/afv’dan,  Ğaffar/Ğafur isimleri de; AFUV isminden daha kuvvetli bir bağışlamayı ifade etmektedir.

Nitekim birçok ayette önce afv, sonra mağfiret gelir. (bk. Bakara, 2/286; Teğabun, 64/14)

Ey bağışlaması çok olan Rabbimiz! Bizi bağışla, bizi affeyle, bizi mağfiret eyle, bize merhamet eyle, adlinle değil, rahmetinle bize muamele eyle. ÂMİN!..

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da bağışlanma terimi olarak afv-safh-ğafr geçiyormuş. Bu ...

Ayette geçen "ve'fu annâ, veğfir lenâ, verhamnâ" (Bakara, 2/286 ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun