Afet nedeniyle ürün alınamazsa, kira ödemek gerekir mi?

Tarih: 13.03.2023 - 12:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kiralanan bir tarladan, kuraklık, dolu, sel vb. nedenlerle ürün alınamadığı durumlarda, tarla sahibine yine de kira ödenmesi gerekir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kiralanan bir araziden kuraklık, dolu, sel baskını, çekirge istilası gibi bir afet sebebiyle ürün alınamazsa;

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, kira feshedilemeyeceği gibi ücretten indirim de yapılmaz. (Şirbini, Muğni’l-muhtac, II, 456; Şemsuddin İbn Kudame, eş-Şerhu’l-kebir, VIII, 63-64)

Hanefi mezhebinde ise, yağmurla sulanan araziden, yağmurun yağmaması, değirmenin suyunun kesilmesi gibi sebeplerle, kiralanan maldan ürün alınmasına engel tabii afet olması durumunda kiracı ücret ödemez. Çünkü araziden yararlanma imkânı olmamıştır. (Merğinani, el-Hidaye, VI, 327)

Arazi ekildikten sonra ekini çekirge yese veya başka bir afet arız olsa; afet anına kadarki sürenin kirası ödenir. Afet anından sonra ise, eğer araziyi tekrar ekerek başka bir ürün alma imkânı bulunursa, kalan sürenin kirası da ödenir. Tekrar ekilip ürün alma imkânı bulunmazsa, kalan sürenin kirası ödenmez. (İbn Abidin, el-Ukudü’d-dürriyye, II, 113-114)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun