Yeryüzünde hayvanlar olmasaydı, su döngüsü bozularak ekosistem yok olurdu. Peki insan olmasaydı maddi anlamda denge bozulabilir miydi?

Değerli Kardeşimiz

Yeryüzünde hayvanlar olmasaydı, su döngüsünün bozularak ekosistemin yok olacağını ileri sürmek büyük bir iddiadır. Suyun döngüsünde, ya da devr-i daiminde hayvanların çok fazla rolü yoktur. Filvaki, bir sistem olarak kâinattaki bütün varlıklar arasında karşılıklı etkileşim, yardımlaşma ve fayfalanma söz konusudur. Su olmazsa, canlılar olamaz. Ancak, canlılar olmazsa su yine varlığını devam ettirir.

Aslında yeryüzündeki herhangi bir denge bozulsa, o bozulan denge yine bir şekilde sağlanır. Çünkü, hayat sebebiyle, ekosisteme her an giriş ve çıkışlar söz konusudur. Yani, çevre bir bütün olarak bir canlı gibidir. Ekosistemdeki bozulmada, şayet yenilenme ve tamir sınırları aşılmamışsa, noksanları bir şekilde tamamlanır. Onun için günümüzde, çevreden faydalanmama değil, çevrenin yenilenme dengesini bozmadan, ondan faylanmak gerektiği nazara verilir. Bunu ifade etmek için de, genelde “Sürdürülebilir” tâbiri kullanılır.

Yeryüzünde insanın olmadığını düşünmek, yaratılış mantığına terstir. Allah yeryüzündeki bütün varlıkları, insan için yaratmış ve onun kullanımına vermiştir. İnsana düşen, mahlukatın hukukuna tecavüz etmeden ve ekosistemin yenilenebilir seviyelerini aşmadan ondan faydalanmasıdır. İnsanın olmadığı bir yeryüzünde ekosistem dengesi olsa ne olur, olmasa ne olur. Her şey manasız ve abes bir hale gelir. Nitekim, hayatın ve insanın bulunmadığı gezegenlerde, bu tip bir dengenin olup olmamasının bir manası yoktur. Kâinatta her şey insana göre düzenlenmiştir. Kendisine bu kadar imkân sağlanan insana da büyük bir sorumluluk ve görev yüklenmiştir. Daha doğrusu, insan büyük bir imtihana tâbi tutulmuştur. Hiçbir şey bedelsiz olmadığı gibi, bu kâinattan faydalanma da, şüphesiz bedelsiz değildir. Akıl da bu sorumluluğu idrak ve anlama içö.in verilmiştir.

Selam ve dua ile..

 

Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun