TAMBUR, UD VE KEMENÇE GİBİ ÇALGI ALETLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, BUNLARI KULLANMAK DİNEN CAİZ MİDİR?

İslam dinine göre düğün ve sünnet gibi sevinçli hallerde ihtilat -erkek kadın beraberliği- olmamak şartıyla oynamak, kaval ve kudüm gibi aletler kullanılarak sevinç izhar etmekte bir mahzur yoktur.Sevinmek fıtri bir şeydir. İnsanoğlu sevincini gösterip, sıkıntılarını geriye ittiği bu tür zamanlara ihtiyaç gösterir.

Resulüllah (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar: "Helal ile haramı birbirinden ayıran şey kudüm çalmaktadır" (Tirmizi).

İmam Rafii "El-Aziz" adındaki kitabında şöyle diyor: Kaval çalınıp çalınmayacağıyla ilgili iki görüş vardır. Bunlardan birisi Bağavi'ye aittir ve kavalın haram olduğunu söyler, diğer de İmam Gazali`ye aittir ki o da kaval çalınmanın helal olduğunu belirtir. Bu iki görüşten Gazali'ninki daha doğrudur" (Kef el-Rüaa).

İbn Hacer ve Kurtubi gibi alimler ise, tambur ve kemençe gibi fasık, sarhoş ve sefihlerin kullandığı çalgı aletlerini kullanmanın ve dinlemenin icma ile haram olduğu görüşünü ileri sürüyorlar (Kef el-Rüaa).

Ebu İshak El-Şirazi de bu hususda şunları söylüyor: "Ud ve tambur gibi çalgıları çalmak haramdır." Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "Allah Teala ümmetime içkiyi, kumarı ve darıdan yapılan içki ile davul ve tamburu yasaklamıştır."

Resulullah (sav) bir başka hadislerinde de şöyle buyurmaktadırlar: "İçki içip davul ve çalgı aletlerini kullanmak yüzünden ümmetimin bir kısmı mesholunacaktır."

Demek oluyor ki, insanın, şehvet ve arzularını tahrik etmeyen aksine hüzün ve benzeri duygulara yol açan aletleri çalması ve dinlemesi caizdir. Ancak yukarda da ifade ettiğimiz gibi insanın şehvet arzularını tahrik eden ve Müslümanı sefih ve sarhoşlara yaklaştıran ve daha çok bu tip insanlar tarafından kullanılan alet ve çalgıları kullanmak haramdır. Bu konudaki delil ise Resulullah`ın bazı hadisleri ve icmaı ümmettir. Bu konuda alimler ittifak halindedirler. İbn Hazm ve İbn Tahir`den başka bu görüşe muhalefet eden olmamıştır. Bunların da sözlerine güvenilmez. İbn Hazm Zahiri ve ölçüsüzdür. İbn Tahir ise yalancıdır.

Buna rağmen bugün bu tür yasaklara riayet edilmediği ve herkesin evine girdiği görülmektedir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+