Hz. Adem'den önce yer yüzünde insan var mıydı?

İlk insan Hz. Âdem’in balçıktan yaratılışını Cenab-ı Hak Kur’an’da safha safha anlatmaktadır.  Daha sonra onun eğe kemiğinden Hz. Havva’nın yaratıldığını nazara verir. Bir imtihan sonuncunda Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın, yer yüzüne Cennet’ten gönderildiklerini belirtmektedir.

Cenab-ı Hak, Kur’an’da melaikeye hitaben, yer yüzünde bir halife yaratacağını bildirince, melaike;

Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın?”diyor.1

Bu mealdeki ayetten hareketle bazı müfessir ve yorumcular, Hz Âdem’den önce de başka Âdemler’in varlığını ileri sürmektedirler.Ancak genel kanaat Hz.Adem(as)'den önce yeryüzünde insan bulunmadığı yönündedir.

Nitekim Bediüzzaman bu konuda arzın, insanların hayatına elverişli şartlara sahip olmadan önce idrakli mahluk olarak  cinlerden bir nev’in bulunduğunu, yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile yer değiştiklerini belirtir.2

Prof. Dr. Adem Tatlı

 


1. Bakara, 30.
2. Nursi, B.S. İşarat-ül İ’caz. Envar Neşriyat. s.201, 1991, İstanbul.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun