İstihare namazı hakkında bilgi verebilir misiniz? İstihare, gerçeği önceden öğrenmek değil mi, bir nevi fal olmuyor mu?

Tarih: 29.09.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

a. Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî rüya denir.
b. Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya.
c. Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.

Rüya ile ilgili Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır."

Bir başka hadiste de şöyle der:

"Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı."

Rasûlüllah (s.a.s) bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor:

"Ey insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı. O rüyayı Müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür." (İbn Hacer el-Askalanî, Fethül-Barî Şerhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta'bîr).

Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar, rüya gören Müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre fasık sayıları Müslümanın gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş parçasından biridir. Takva sahibi olan Müslümanın rüyası ise nübüvvetin kırk altı parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi Müslümanın salah ve takvasına göre değişik olur.

Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takva sahibi olan bir Müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur:

Peygamberlikte zaman zaman gayptan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi gayptan haberdar eder. Bu itibarla, gayptan haberdar olmak, peygamberliğin alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir. Fakat alametleri kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesi ile rüya aleminde bir gayptan haberdar edilebilir. Bu itibarla Müslümanın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir.

(Ahmet ARPA, Şamil İslam Ans., V / 285-287)

İlave bilgi için tıklayınız:

İstihare konusunda detaylı bilgi verir misiniz?..

RÜYA...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun