Elif lam mim ayetinin ebced değeri kaçtır?

Tarih: 14.10.2017 - 10:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu cümleyi açıklar mısınız?
- Hem
الم tazammun ettiği iki vav-ı atıf ile beraber iki yüz seksen küsur eder. (Lem'alar, 38)
- Ayrıca tazammun ettiği atıf vavı ne demek?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili yerin tamamı şöyledir:

“Hem الۤمۤ tazammun ettiği vav-ı atıf ile beraber, iki yüz seksen (280) küsur eder. Aynen Sûre-i el-Bakara’nın iki yüz seksen (280) küsur İsm-i Celâline ve hem iki yüz seksen (280) küsur âyâtın adedine tevafuk etmekle beraber, ebcedin hecâî tarzındaki ikinci hesabıyla, yine dört bin küsur eder." (bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a, Hatime)

الۤمۤ Üç harften meydana gelir. Eif-Lam-Mim.

Arapça cümle yapısına göre bu harfler arasında onları birbirine bağlayan bir atıf edatı olan “vav” harfinin zımnen var olduğu kabul edilir.

Buna göre bunun okunuşu : “Elif ve Lam ve Mim” şeklindedir. Tehecci usulü ebced değerleri ise şöyledir:

Elif: 111; Lam: 71; Mim: 90 = 272. İki adet “Vav”ın ebced değeri 12’dir. Toplam: 284 (280 küsur) eder.

- Bakara suresinin ayet sayısı: 286 (280 küsur)dır.

- Bu suredeki lafza-i celal (Allah ismi) de 286 (280 küsur)dır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ebced hesabı nedir; yapılması doğru mudur?
Ebced, Hevvez, Hutti ve Rastgelelik
Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun