Allah'ın kudreti, enerji midir?

Tarih: 21.06.2016 - 00:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enerji Allah'ın kudretinin tezahürüdür ne demektir?
- Allah'ın kudreti bildiğimiz enerji midir? Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sadece enerji değil, bütün varlıklar Allah’ın kudretinin tezahürüdür.

Tezahür, “zahir olmak, açığa çıkmak, görünmek” gibi mânâlara gelir. Tezahürde, gizli olan bir hakikatin açığa çıkması söz konusudur.

Allah’ın bütün isimleri ve sıfatları sonsuz kemalde ve güzelliktedir. Bunlar tezahür isterler. Mesela, Rezzak ismi güzeldir, bu güzellik ancak rızıkların yaratılmasıyla tezahür eder. Muhyi (hayat verici) ismi de güzeldir. O da hayat sahiplerinin yaratılmasıyla kendini gösterir.

Bütün isim ve sıfatlar aynı şekilde düşünülebilir.

“Kudretin tezahürü” demek, “kudretin göstergesi” demektir.

Buna göre, “Gökler, Allah’ın kudretinin tezahürüdür.” denildiğinde, bundan maksat, “Allah’ın kudreti gökler olduğu” anlamına gelmediği açıktır. Bunun doğru anlamı: “Gökler gibi harika varlıklar, Allah’ın sonsuz kudretinin varlığını aklın gözüne gösterecek bir berraklıktadır.” demektir.

Enerji: “Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç”; “Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre, enerji madde ile yakın bir ilişki içinde olan ve madde gibi yaratılmış olan bir varlıktır.

-Bediüzzaman Hazretlerinin “tabiat” için söylediği gerçekleri “enerji”ye de uyarlayabiliriz:

“Tabiiyyunların, mevhum ve hakikatsız tabiat (veya Enerji) dedikleri şey, olsa olsa ve hakikat-ı hariciye sahibi ise; ancak;

- Bir san'at olabilir, Sâni' olamaz.
- Bir nakıştır, Nakkaş olamaz.
- Ahkâmdır, Hâkim olamaz.
- Bir şeriat-ı fıtriyedir, Şâri' olamaz.
- Mahluk bir perde-i izzettir, Hâlık olamaz.
- Münfail bir fıtrattır, Fâtır bir fâil olamaz.
- Kanundur, kudret değildir; Kâdir olamaz.
- Mistardır, masdar olamaz.” (bk. Lem'alar, s. 186)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun