Alışverişte icab ve kabul-ü şer'i ne demektir? Ben hizmet sektöründeyim ve müşterilerimin bir kısmı bana olan güvenlerinden dolayı başlangıçta fiyat sormuyorlar. İş bitiminde "Borcumuz kaç para?" diyorlar. Bu şekilde bir alışveriş caiz midir?

Tarih: 02.04.2012 - 12:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim ve sünnette yer alan hükümler genel olarak üç grupta toplanabilir.

1) İnanç hükümleri: Allah Teâlâ'ya, meleklere, kitaplara, âhiret gününe; hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak gibi akide esasları bu guruba girer. İnanç esasları ile ilgili âyetler daha çok Mekke döneminde gelmiş, insanların önce yanlış kanaat, inanç ve hurafelerden arındırılması temin edilmiştir.

2) Ahlaki hükümler: İnsandaki imanın güçlenmesine, ihlâs, takvâ ve fazilet sahibi olmasına, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasına yönelik hükümler, ibretli peygamber kıssaları, özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan nasslar bu gruba girer. Bu hükümler dürüst, üstün, olgun ve kâmil mü'minler yetiştirmek gayesine yöneliktir. İslâm'da, Hz. Peygamber (asm) ahlâkın sembolüdür, Kur'an-ı Kerim'de

"Şüphesiz sen en üstün ahlâk üzerindesin." (Kalem, 68/4),

"Şüphesiz Allah'ın Rasülünde sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardı." (Ahzâb, 33/21)

buyurulmuştur. Diğer yandan Hz. Aişe (ra)'ye Rasulullah (asm)'ın ahlâkı sorulduğunda;

" O'nun ahlakı Kur'ân ahlâkından ibarettir."

diye cevap vermiştir.

3) Amelî hükümler: Bunlar, mükellefin söz, fiil ve akitler gibi diğer insanlarla olan ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik hükümlerdir. Ameli hükümleri de ibadetler ve muâmelât hükümleri olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür:

     a) İbadetler.

     b) Muâmelât.

İbadetin dışında kalan hukuki tasarruflar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar; ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen kaidelerdir.

Alışverişle ilgili uyulması gereken dini kurallar vardır. Bu kurallara uyan kimse hem alışveriş yapmış hem de ibadet etmiş olur.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

ALIŞ-VERİŞ

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun