Sünnetle Yaşamak - 41. GÜN

   Sehl  b.  Sa’d (ra)’tan dedi ki: Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu:

     “Dua edenin yaptığı duanın geri çevrilmediği iki vakit vardır: Namaz için kamet getirildiğinde ve Allah yolunda (cihad için) safa durulduğunda.” [1]

[Ebu Davud, III, 21; İbn Huzeyme, Sahih, 219; İbn Hibban, Sahih, III, 128]

 

     Ahmed senedini kaydederek Câbir (ra)’tan, o Peygamberimiz (sa)’den şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

     “Namaz için kamet getirildiği takdirde sema kapıları açılır ve dua kabul olunur.” [2]

[Ahmed, Müsned, III, 342]

[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 56
[2] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 56.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun