Sünnetle Yaşamak - 255. GÜN

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Sizden birisi (namazda) tahiyyât (duasını bitirdiği) zaman şu dört şeyden Allah’a sığınsın: «Allahümme innî eûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi’l-kabri ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâtî ve min şerri fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli» (1. Allahım! Cehennem azabından, 2. Kabir azabından, 3. Hayatın ve ölümün fitnesinden, 4. Mesîh Deccal’in fitnesinden Sana sığınıyorum.)” [1]

[Müslim, Mesacid 128 (588); Buhârî, Cenaiz 88; Ebu Davud, Salât 178-179 (983)]

 

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 861. 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 98
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun