Bazı alimlerin, on iki melek on iki burca hükmeder, sözü ne demektir?

Tarih: 23.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Astrolojiye dayanarak verilen bilgiler doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gök ile yer ontolojik olarak aynı kozmik hamurun parçası olduğuna göre, aralarında bazı ilişkilerin bulunması normal karşılanabilir. Ay'ın hatta Güneş'in, denizlerin med-cezir / gel-gitleri üzerindeki tesirleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bir canlı bedenin değişik organları ve hücreleri arasında sıkı bir iletişim ve etkileşim olduğu gibi, kâinat cesedinin farklı organları arasında da bu iletişim ve etkileşimin olması düşünülebilir. Eskiden beri kuyruklu yıldız gibi bazı gezegenlerin gökte görünmesi, yerde bazı olayların işareti olarak kabul edilmiştir.

Asıl mesele şudur: Gökteki olayların işaret ettiği yerdeki olayların ne olduğunu, bizim bilmemize imkân veren herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Herhangi bir insanın doğduğu bir burcun, bu kimsenin hayatında meydana gelecek belli olayların veya ahlakî değerlerin gerçek sinyali olup olmadığı hususunda kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Astroloji falcılarının, insanların hayatını doğum burcuna bağlamaları, hangi gerçek bilime dayandırılmıştır? Kesin bilginin yolları bellidir; sağlam haber, akıl ve duyu organlarının algılamalarıyla bilinenlerdir. Astrolojiyle uğraşanlar, tecrübeye dayalı pozitif ilimlerden çok, gizli bir kaynaktan bilgileri aldıkları intibaını veriyorlar. Bu iddia ilmî bakışla elbette kabul edilemez. Bir tahminden öteye geçemez.

İbrahim Hakkı Hazretlerinin, gerek astrolojik, gerek fizyonomi konusunda söylediklerin tamamını doğru kabul etmek mümkün değildir. Karakter bakımından mevcut insan tipleri ile onların fizyonomileri arasında kurulan ilişkinin, tamamen doğru olduğunu söylemeye ortadaki realiteler bile izin vermez.

Diyelim ki, on iki burçtan herhangi birinde doğanların hayat çizgileri, doğdukları o burca göre şekillenecektir. Şu anda dünyada yaklaşık altı milyar insan kabul edelim. Yürüteceğimiz bir tahmine göre her burca beş yüz milyon insan tekabül eder. Buna göre, dünyadaki insanlardan her beş yüz milyonun aynı hayat çizgisini paylaşmaları gerekir. Daha basit bir ifadeyle, insanların karakterlerini bu on iki burca göre değerlendirirsek, bütün insanlık camiasında toplam on iki çeşit karakter olduğunu kabul etmemiz gerekir ki bu realitelere taban tabana zıttır.

Soruda söz konusu edilen “on iki burcu, on iki melek yönetir” (doğrusu nezaret eder) ifadesinde bir aykırılık yoktur. Arşı taşıyan dört meleğin olduğu, bunların kıyamette sayılarının sekiz olacağı hususu Kur’an’da yer almaktadır.

Yalnız şunu çok iyi biliyoruz ki, hiçbir melek hiçbir şeyi yaratamaz, hiçbir şeyi gerçek anlamıyla yönetemez. Onlar da birer nuranî sebepler olmaktan öteye geçemez. Çünkü “kâinatta hakikî müessirin ancak Allah olduğu” gerçeğini kabul etmek, Kur’an’a iman etmenin bir gereğidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Burçların, insan karekteri üzerinde tesiri var mıdır?

Bir insana görevlendirilmiş kaç tane melek vardır?

Arşı meleklerin taşıdığını bildiren ayet hakkında...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun