Peygamberimiz (asm)'in açlık ve susuzluktan şikayet etmediği doğru mudur?

Yorumlar