Kurban kesildikten sonra fiyat belirlenmesi, kurbanın kilo ile alınıp satılması caiz midir?

8102
İzlenme