İmanî konuların münakaşa tarzında konuşulması doğru mudur?

9053
İzlenme