İhmal sebebiyle zamanında kurban kesmeyen veya kesemeyen ne yapmalıdır?