Hz. Ukkaşe (ra)'a verilen kalın değnek nasıl kılıç olmuştur?

2340
İzlenme

Yorumlar