Hz. Ukkaşe (ra)'a verilen kalın değnek nasıl kılıç olmuştur?

2381
İzlenme

Yorumlar