Hz. Ukkaşe (ra)'a verilen kalın değnek nasıl kılıç olmuştur?

2417
İzlenme

Yorumlar