Hazret-i Peygamber, peygamberlikten önce nasıl ibadet ederdi?

Yorumlar