Hayır kurumlarına vekâlet verilerek kurban kesilebilir mi?

1772
İzlenme