Hayır kurumlarına vekâlet verilerek kurban kesilebilir mi?

1806
İzlenme