Hayır kurumlarına vekâlet vererek adak, akîka, şükür kurbanı kesilebilir mi?

1979
İzlenme