"Bir Müslümanın, gıyabında din kardeşine yapacağı dua kabul olunur.", hadisini açıklar mısınız?

Yorumlar