Belaya sabretmek mi, yoksa nimete şükretmek mi daha faziletlidir?

Yorumlar