3. Kâfirler ateşte ebedidirler. (Ahzab, 33/65)

56
İzlenme

Yorumlar