10. “Sonra biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık.” (Casiye, 45/18)

61
İzlenme

Yorumlar