“Allah sabredenlerle beraberdir.” ayetinden hikmet ve gaye nedir?

Yorumlar