Kur’an’da bebeğin üç karanlık içinde olduğu ve iki tam yıl emzirilmesi gerektiği bilgisi, bilimsel verilerin beş karanlık içinde ve üç yıl emzirilmesi gerçekleriyle çelişmiyor mu?

o
Gusül abdesti alınırken avret mahalli kapalı tutulması şart mı?
Allah (c.c)'ın cehennemliklere nazar etmeyeceği ifadesini nasıl anlamalıyız?
Sonsuzluk anlaşılabilir mi?
İslam Tarihi'nde Filistin'in önemi nedir? Bu yaşanan olayların ilk başlangıcı ne olmuştur? Bu savaşta Filistinliler'in de hataları var mı?
Korktuğum başıma geldi, demek doğru mudur? İnsanın korktuğunun başına gelmesi nasıl değerlendirilir veya yorumlanır?
Sigara içmek haram mıdır?
Gusül abdesti alınırken avret mahalli kapalı tutulması şart mı?
Kur’an’da bebeğin üç karanlık içinde olduğu ve iki tam yıl emzirilmesi gerektiği bilgisi, bilimsel verilerin beş karanlık içinde ve üç yıl emzirilmesi gerçekleriyle çelişmiyor mu?
İçki yapılan yere üzüm satmak caiz midir?
Sonsuzluk anlaşılabilir mi?
Müslümanlar arasında barış nasıl sağlanabilir? Bunun için neler yapılabilir?
Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Allah'ın varlığını nasıl ispatlarız / kanıtlarız?
Hacamat/Kan aldırmak sünnet midir? Sünnet ise belli bir zamanı var mıdır? Hacamat orucu ve abdesti bozar mı?
Sünnet nedir? Mutezile, Hariciler, Şia ve Oryantalistler sünnet hakkında ne diyorlar? Bunların hadisler hakkındaki şüphelerine ümmetin cevabı nasıl olmuştur?
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da bize şefaat edecek” şeklinde bir rivayet var mıdır?