Lut kavmi helak olduğunda, 80 000 kişi teheccüd namazında mıydı?

Lut kavmi helak olduğunda, 80 000 kişi teheccüd namazında mıydı?
Tarih: 30.05.2020 - 11:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

Lut kavminin helakı zamanında o kavimde 80 bin kişinin teheccüd namazı kıldığı şeklindeki şu bilgi doğru mu?
Lut kavminde o edepsizliği yapan 33 kişiydi. Lut kavmine helak geldiği gece 80.000 kişi teheccüd namazındaydı. Cebrail (as) ''YA RABBİM, bu insanlar teheccüdde, helak emrini uygulayayım mı yine de.'' der. Hazreti Allah, Onlar kavimlerinde yayılan büyük fitneye ses çıkaramadılar. Onlara acıma diye emir buyurmuştur.  Bu ilahi emirden sonra da Hazreti Cebrail, Lut Kavmini yerle bir etmiştir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu anlama gelecek bir hadis rivayetini, hadis kaynaklarında bulamadık.

Nasihat kitaplarından birinde, bu anlamda bir bilgi, hiçbir kaynak ve senet verilmeden, hadis olup olmadığı da belirtilmeden, temriz kalıbıyla yani sağlam olmadığına da dikkat çekilerek, anlatılır ki denilerek nakledilmiştir. (bk. Hadimî, el-Berikatü’l-Mahmudiyye, Beyrut, 1971, 4/260-261)

Tarih ve tefsir kaynaklarında geçen bilgilere göre ise, Lut Kavmi içinde bırakın seksen bin kişinin teheccüd namazı kılmasını, içlerinde on tane mümin bile yoktur.

Nitekim, Lut kavmini helak etmek üzere giderken kendisine uğrayan meleklere, Hz. İbrahim, içinde 400 mümin bulunan bir yeri helak edip etmeyeceklerini sorar ve böyle bir yerin helak edilmeyeceği sözünü alır. Ardından rakamı kademeli bir şekilde ona kadar indirir, fakat orada on mümin bile yoktur. (Taberi, Tarih, 1/153; Suyuti, ed-Dürrü’l-mensür, 4/454; Fahreddin er-Razi, 18/29-30)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun